airplane
cloud1 cloud2 cloud3 cloud4 cloud5 cloud6 cloud7

Diecezjalna modlitwa w intencji ŚDM: LISTOPAD 2014

Błogosławieni ubodzy w duchu,
żyjący w świadomości tego, że są obdarowani przez Boga nieustannie i bez końca

 

 

Pieśń na wejście

Rozważanie wprowadzające:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie – pewnie nie da się zamknąć rozumienia tego błogosławieństwa w określonych na dziś słowach. Potrzeba nam zatem jeszcze jednej podpowiedzi św. Jana Pawła II. Wyrażają ją słowa, że błogosławionymi w duchu są też ci, którzy żyją w świadomości tego, że są obdarowani przez Boga nieustannie i bez końca. To co dostrzegam teraz jest krokiem do tego co zauważę za moment i będę potrafił wypowiedzieć, że jest to darem Boga. Taka postawa napełnia radością życia i ufnym spojrzeniem w przyszłość. Bardzo tego potrzeba szczególnie ludziom młodym. Ich zmaganie ze światem, trudnościami życia nie może zniszczyć nadziei na jutro. Zauważenie tego, że jest się obdarowanym jest wyjątkową drogą ku temu by na jutro patrzeć z nadzieją.

Jakże nie uwielbiać Cię, Panie w tylu znakach Twego obdarowania. Nie muszę mieć wszystkiego w życiu, ważne, abym dostrzegł to co posiadam, bo to może wystarczyć, abym był szczęśliwy. Chwała Tobie, Panie w tylu wielkich i małych sprawach mojego życia. Dziś wiem, że to co czynisz, pomaga mi iść drogą do zbawienia. I choć nie wszystko jeszcze rozumiem wysławiam Ciebie, bo wierzę, że Ty naprawdę pragniesz mego szczęścia.

 

Pieśń

Cisza

 

Podpowiedź dla młodych:

Masz ponownie czas dany ci, aby otworzyć swoje serce przed Bogiem. Jeśli On pragnie napełnić je swoją obecnością to po to, aby zostawić ci pokój i radość. Niech odważnie zatem padają, nawet w najprostszej formie, wezwania, w których uwielbisz Boga. Może zacznij od takiego: to niesamowite, ja chodzę po tym świecie, bądź uwielbiony zatem Panie!

 

Wezwania:

  1. „On jedynie opoką i zbawieniem moim, twierdzą moją więc się nie zachwieję.” Ps 62, 3

Uwielbiamy Cię Boże, który umacniasz nas każdego dnia, który dajesz nam siłę by przezwyciężać zło. Uwielbiamy Cię Panie.

 

  1. „Odpocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja” Ps 62, 6

Uwielbiamy Cię Boże, który Jesteś sensem naszego życia, który dajesz nam nadzieję wiecznej radości w Twoim Królestwie. Uwielbiamy Cię Panie.

 

  1. „Przed Nim serca wasze wylejcie, Bóg jest naszą ucieczką!” Ps 62, 8

Uwielbiamy Cię Boże, który wsłuchujesz się w bicie naszego serca, który kierujesz drogami naszego życia. Uwielbiamy Cię Panie.

 

  1. „I Ty, Panie, jesteś łaskawy, bo Ty każdemu oddasz według jego czynów” Ps 62, 13

Uwielbiamy Cię Boże, który jesteś sprawiedliwy, który kochasz nas Miłością bezgraniczną. Uwielbiamy Cię Panie.

 

  1. „Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało” Ps 63, 2

Uwielbiamy Cię Boże, w jedynie którym możemy zaznać spokój naszej duszy, który budzisz w nas tęsknotę za Tobą. Uwielbiamy Cię Panie.

 

  1. „Powiedzcie Bogu: jak zadziwiające są Twoje dzieła! Z Powodu wielkie Twej mocy muszą CI schlebiać Twoi wrogowie”

Uwielbiamy Cię Boże, który stworzyłeś nas na swoje podobieństwo, który obdarzasz nas wielkimi darami. Uwielbiamy Cię, Panie.

 

  1. „Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony, ciężary nasze dźwiga Bóg, zbawienie nasze” Ps 68, 20

Uwielbiamy Cię Boże, który dajesz nam zbawienie, który pragniesz naszej obecności u swego boku. Uwielbiamy Cię Panie.

 

  1. „Wejdę, głosząc wspaniałe czyny Pana i będę przypomniał Jego tylko sprawiedliwość” Ps71,16

Uwielbiamy Cię Boże, który dajesz nam możliwość jednoczenia się na Twoją chwałę podczas Światowych Dni Młodzieży. Uwielbiamy Cię Panie,

 

Pieśń na zakończenie

Rozważanie w formie pdf znajdziesz tu: ModlitwaŚDM_listopad2014

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *