airplane
cloud1 cloud2 cloud3 cloud4 cloud5 cloud6 cloud7

Diecezjalna modlitwa w intencji ŚDM: WRZESIEŃ 2014

Błogosławieni ubodzy w duchu,

czyli prawdziwie mocni

 

 

Pieśń na wejście

Rozważanie wprowadzające:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie – jest w tych słowach coś co ciągle każe nam posuwać się dalej, głębiej. Dziś prowadzi nas to, za podpowiedzią św. Jana Pawła II, do wypowiedzenia, że wśród nich są prawdziwie mocni. To niesamowite odkrycie w świecie, który mocuje się potencjałami militarnymi, siłą agresji, prawem odwetu. Może nawet z tego powodu to bardzo trudne do uwierzenia. Mocna ręka to jednak ta, która pomaga, a nie zabija. To ta, na której może się ktoś oprzeć, a nie sprawi swym działaniem bólu, krzywdy czy nawet śmierci. To ta, która ochrania, a nie jest manifestacją śmiercionośnej siły.

Prosimy Cię, Panie daj nam odwagę iść w taką stronę w budowaniu postawy swego życia. Pomóż odchodzić od przejawów szukania mocy w innym rozumieniu. Przekonuj nas, że w tym jest budowanie autentycznie najsilniejszej postawy życia, która wyraża się w mocy swego ducha. Dawaj nam też łaskę cierpliwości, gdy zauważać będziemy, że dorastanie do takiej postawy jest procesem i domaga się mierzenia ze swoimi potknięciami.

 

Pieśń

Cisza

 

Podpowiedź dla młodych:

Masz znowu trochę czasu na modlitwę w ciszy. Może dziś wystarczy po prostu powtarzać: udziel mi Panie mocy Twego Ducha.

 

Wezwania:

  1. „Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych, umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha, aby strzec praw sieroty i uciśnionego i aby człowiek [powstały] z ziemi nie siał już postrachu”

Ps 10, 17-18

Boże, Ty w swej mocy otwierasz nasze serca na Łaski Ducha Świętego i uwalniasz nas z ucisku grzechu, spraw abyśmy w odpowiedzi na pragnienie świętości które w nas wzbudzasz, z gotowością służyli Tobie i drugiemu człowiekowi.  Prosimy Cię Panie.

 

  1. „ A ja zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem”

 Ps 13, 6

Panie, poprzez nasze cierpienie ukazujesz nam moc swego działania, spraw byśmy godnie i z radością przyjmowali każdą sytuację, która wymaga od nas pokory. Prosimy Cię Panie.

 

  1. „Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie, mówię Panu: Ty jesteś Panem, moim; nie ma dla mnie dobra poza Tobą.”

 Ps 16, 1-2

Panie, w swojej łasce umacniasz nas każdego dnia, spraw abyśmy w Tobie jedynie widzieli swoją radość i sens życia, unikając dóbr tego świata. Prosimy Cię Panie.

 

  1. „Wzywam Cię, co Ty mnie wysłuchasz, o Boże! Nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo.”

Ps 17, 6

Panie, jedynie dialog z Tobą pozwala nam na poznawanie Twojej Miłości, spraw byśmy trawli w modlitwie szczerej i bezinteresownej. Prosimy Cię Panie.

 

  1. „Bo Ty Panie każesz świecić mojej pochodni; Boże mój, oświecasz moje ciemności.”

Ps 18, 29

Panie, jedynie w Tobie jest nasza siła, spraw byśmy każdego dnia żyli w gotowości czynienia dobra i świadczenia o Twoim Królestwie. Prosimy Cię Panie.

 

  1. „Prawo Pana doskonałe – krzepi ducha; świadectwo Pana niezawodne – poucza prostaczka.”

Ps 19, 8

Panie, nieustannie wskazujesz nam Twe drogi, spraw byśmy zgodnie z Twoim planem wobec nas odkrywali swoje powołanie. Prosimy Cię Panie.

 

  1. „Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała.”

Ps 34, 1

Panie, poprzez wspólnotę Kościoła umacniasz naszą wiarę, spraw by zbliżające się Światowe Dni Młodzieży były czasem radości i dziękczynienia za łaski, które od Ciebie otrzymujemy. Prosimy Cię Panie.

Pieśń na zakończenie

Rozważanie w formie pdf znajdziesz tu: ModlitwaŚDM_wrzesien2014

Loading Facebook Comments ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *