airplane
cloud1 cloud2 cloud3 cloud4 cloud5 cloud6 cloud7

L4 czyli chory i ŚDM

Na czym polega akcja ŚDM L4?
Warto może zacząć od tego, że ŚDM to nie jest wydarzenie, które dotyczy tylko młodych ludzi, wręcz przeciwnie- jest to wydarzenie całego Kościoła, zarówno w Polsce i na świecie. A cały Kościół obejmuje przede wszystkim Chrystusa, który jest jego Głową i wszystkich wiernych, każdego stanu- kapłańskiego, zakonnego i świeckiego, każdej płci, ludzi w każdym wieku- starszych i młodszych, bogatych, ubogich, chorych i cierpiących również, którzy poprzez chrzest zostali do Niego włączeni. Dlatego też przygotowania, a także przebieg ŚDM skierowany jest do wszystkich, którzy są w Kościele.

Akcja L4 skierowana jest do tych, którym poprzez stan w jakim się znajdują- a więc stan choroby, fizycznego cierpienia, ułomności, podeszłego wieku, nie mogą się włączyć w bezpośrednie przygotowania do ŚDM. Mogą jednak podzielić się czymś o wiele cenniejszym niż wszelkie działania organizacyjne, bowiem mogą ofiarować swoją modlitwę i cierpienie. Zostaną o to poproszeni w listach od młodych ludzi z całej diecezji.

Najpierw młodzież będzie przygotowywała listy- pocztówki z zawartą prośbą o modlitwę i ofiarę w intencji śdm i młodzieży, które następnie zostaną rozesłane lub rozniesione wśród chorych w szpitalach, domach pomocy społecznej a także wśród prywatnych osób, które będą chciały włączyć się w akcję.

 

W jaki sposób możemy dotrzeć do chorych i krzewić pośród nich idee ŚDM? Kto może włączyć się w akcję L4?

Będziemy próbować docierać do chorych poprzez szpitale, studentów kierunków medycznych, a także poprzez prywatne osoby, które w swoim otoczeniu na co dzień spotykają się z chorymi. W akcję L4 może się włączyć tak naprawdę każdy, niezależnie od wieku. Dzieciom i młodzieży będziemy szczególnie proponowali przygotowanie laurki- listu, w którym zawarta będzie prośba o modlitwę. Natomiast każda inna osoba również może się w ten sposób włączyć w akcję, bądź po prostu w zwykłej rozmowie poprosić kogoś chorego, starszego o modlitwę za młodzież i ŚDM.

 

Jakie materiały promocyjne będą skierowane do chorych na Lubelszczyźnie? Co  u nas w diecezji będzie się dziać w związku z tą akcją?

Chcemy, aby każdy kto włączy się w modlitwę za ŚDM w ramach akcji L4 otrzymał list z modlitwą za ŚDM, a także materiały informujące o idei ŚDM i samej akcji. Nie chcemy też oczywiście zostawiać tych osób bez żadnego wyrazu wdzięczności, ale na to jeszcze za wcześnie, aby o tym mówić. W każdym razie wolontariusze już nad tym myślą, w jaki sposób okazać wdzięczność tym osobom.