airplane
cloud1 cloud2 cloud3 cloud4 cloud5 cloud6 cloud7

Pod dębami Mamre

Program formacyjny na Dni w Diecezjach w Archidiecezji Lubelskiej

logo-mamre1Oparty jest na 18. rozdziale z Księgi Rodzaju, w którym Bóg przychodzi w gościnę do Abrahama. Przez trzy dni, które młodzi ludzie spędzą w parafiach będą skupiali się na różnych aspektach tego spotkania. Dnia pierwszego tematem przewodnim będzie gościnność i miłosierdzie: Bóg, który przychodzi w gościnę do Abrahama okazuje tym samym mu swoją miłość. Abraham odpowiada gościnnością. Dzień ten ma na celu zawiązać wspólnotę między gośćmi a gospodarzami w parafiach. Temat drugiego dnia to: Cierpienie miejscem spotkania Boga. Będzie on okazją do zmierzenia się z cierpieniem i przeszkodami, jakie przeżywa każdy człowiek. Trzeci dzień natomiast zorientowany jest na Bożą obietnicę jaką otrzymał Abraham, ale jaką również otrzymuje każdy z nas. Tego dnia historia Abrahama zostanie zestawiona z historią Maryi. Przez swoje obietnice Bóg zawsze daje nam dobrą przyszłość.

Spotkanie Abrahama z Bogiem jest punktem wyjścia do refleksji nad swoim własnym życiem – Czy i w jaki sposób odpowiadam na Boże Miłosierdzie, czy pozwalam Mu wejść w swoje cierpienie? Co jest dla mnie największą przeszkodą w relacji z Bogiem? Jak brzmi obietnica Boga wobec mojego życia? Młody człowiek, który będzie uczestniczył w spotkaniach przejdzie drogę od doświadczenia Bożej miłości, poprzez refleksję nad cierpieniem oraz grzechem, aż do zapewnienia o zbawieniu, które przyszło do nas w Jezusie Chrystusie. Program będzie zrealizowany poprzez poranki w parafiach: wspólną modlitwę, Eucharystie, konferencje oraz spotkania w małych grupach. Młodzi ludzie dostaną również pewne propozycje do osobistej pracy nad tematem w czasie pobytu. Przygotowane są także propozycje dodatkowych nabożeństw np. Drogi Krzyżowej, które parafie według uznania mogą zrealizować z grupą podczas Dni w Diecezjach.