młodzi

airplane
cloud1 cloud2 cloud3 cloud4 cloud5 cloud6 cloud7
Diecezjalna modlitwa w intencji ŚDM: MARZEC 2014

Diecezjalna modlitwa w intencji ŚDM: MARZEC 2014

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubóstwo, które proponuje nam Jezus jest nieposiadaniem niczego, a z drugiej strony jest posiadaniem wielkiego skarbu, jakim jest Królestwo Niebieskie. Jezus nie zaprasza nas do rzeczy małych, nic nie znaczących, przemijających. On chce oddać w nasze ręce Jego Królestwo, które jest potężne i wieczne.