rozważanie

airplane
cloud1 cloud2 cloud3 cloud4 cloud5 cloud6 cloud7
Diecezjalna modlitwa w intencji ŚDM:  LISTOPAD 2014

Diecezjalna modlitwa w intencji ŚDM: LISTOPAD 2014

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie – pewnie nie da się zamknąć rozumienia tego błogosławieństwa w określonych na dziś słowach. Potrzeba nam zatem jeszcze jednej podpowiedzi św. Jana Pawła II. Wyrażają ją słowa, że błogosławionymi w duchu są też ci, którzy żyją w świadomości tego, że są obdarowani przez Boga nieustannie i bez końca.

Diecezjalna modlitwa w intencji ŚDM: MARZEC 2014

Diecezjalna modlitwa w intencji ŚDM: MARZEC 2014

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ubóstwo, które proponuje nam Jezus jest nieposiadaniem niczego, a z drugiej strony jest posiadaniem wielkiego skarbu, jakim jest Królestwo Niebieskie. Jezus nie zaprasza nas do rzeczy małych, nic nie znaczących, przemijających. On chce oddać w nasze ręce Jego Królestwo, które jest potężne i wieczne.